I - Przedmiot kredytowania:
L.p Nazwa towaru Cena
1
2
3
4
5
II - Dane kredytobiorcy
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
III - Dochód kredytobiorcy Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól
UWAGI: (Liczba osób na utrzymaniu, aktualne miesięczne zobowiązania, opłaty stałe)Bank raty